CRP - Centrum Rozwoju Psychologicznego - psycholog i psychoterapeuta Wrocław
gabinet psychologiczny

Centrum Rozwoju Psychologicznego
Bulwar Ikara 29
54-130 Wrocław

Sylwia Mania: 512 337 713

facebook

Oferta

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest wstępną konsultacją (50-minutowe spotkanie) z psychoterapeutą. Służy to zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby, pozwala zaproponować odpowiednią formę pomocy.

Psychoterapia indywidualna

odbywa się w formie spotkań (sesji psychoterapeutycznych) które mają stałą częstotliwość (raz lub dwa razy w tygodniu), stały termin i prowadzone są przez tego samego terapeutę.

Psychoterapia krótkoterminowa

pomaga w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej.
Taka forma terapii ma z góry ustalony termin zakończenia. Składa się z kilku do kilkudziesięciu spotkań (na ogół nie więcej niż 20), trwa więc trzy, cztery miesiące. Ilość sesji ustalana jest na jednym z trzech pierwszych spotkań.
Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na zmianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii, trwa ona aż obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany, zazwyczaj kilka lat.
Jeśli pacjent w wyniku konsultacji decyduje się na terapię indywidualną, zostaje wspólnie ustalony termin spotkań. Terapia odbywa się w siedzibie Centrum Rozwoju Psychologicznego na ulicy Bulwar Ikara 29. Psychoterapeuta na pierwszym spotkaniu informuje pacjenta o wysokości honorarium, formie płatności oraz o sposobie odwoływania sesji.
Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia grupowa

opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Będą one zatem widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w grupie nie tylko przeżywane, ale również poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji.
Zatem grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Oferta terapeutyczna dla młodzieży

Świadomość, że czas dojrzewania jest niezmiernie trudnym okresem pozwala lepiej zrozumieć nastoletnich ludzi i pomóc im w rozwiązaniu zaistniałych problemów. Powstały dyskomfort odczuwa nie tylko sam nastolatek jak również jego rodzice. Potrzeba ukształtowania własnej tożsamości oraz szukanie nierzadko niebezpiecznych dróg ujścia ogromnej energii często stwarza problemy i prowokuje sytuacje, w których niezbędna jest specjalistyczna pomoc.

Pomagamy m.in. w problemach związanych z:
 • zaburzeniami łaknienia
 • obniżonym nastrojem, próbami samobójczymi, samookaleczeniami
 • uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, papierosy)
 • nadmiernymi przejawami buntu młodzieńczego
 • trudnościami w szkole (wagarowaniem, nagłym obniżeniem ocen, fobie szkolne)
 • nieprawidłowościami w rozwoju psychoseksualnym
 • nieakceptowaniem własnego wyglądu
 • nieśmiałością

Oferta terapeutyczna przygotowana z myślą o osobach dorosłych

W dorosłym życiu często pojawią się problemy związane zarówno ze sferą prywatną, jak i zawodową. Sprostanie wszystkim zadaniom stawianym przez pełnienie określonych ról jest często źródłem poważnego dyskomfortu. Zbytnie zaangażowanie w pracę może doprowadzić m.in. do powstania zespołu wypalenia zawodowego, a jej utrata - do depresji. Życie prywatne również przysparza wielu trosk: problemy rodzicielskie, problemy partnerskie, problemy seksualne. To tylko niektóre obszary, w których mogą pojawić się trudności. Naszym celem jest pomoc w ich rozwiązaniu. Jeśli
 • przeżyłeś rozpad związku lub utratę kogoś bliskiego,
 • nieskutecznie walczysz ze stresem i masz zaniżone poczucie własnej wartości,
 • masz negatywne relacje z rodzicami, małżonkiem lub dziećmi,
 • bezowocnie szukasz partnera życiowego,
 • przeżywasz poczucie osamotnienia i pustki,
 • odczuwasz poczucie winy, żal lub złość
zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.

Pomagamy m.in. w takich obszarach jak:

 • nerwice i depresje
 • Problemy z nieśmiałością, agresją, apatią
 • Lęk przed samotnością, izolacją
 • Fobie
 • lęki (np. przed wychodzeniem z domu, kontaktami społecznymi, byciem samemu)
 • Zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, objadanie się)
 • Problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)
 • Brak akceptacji swojego wyglądu, zaniżona samoocena
 • Obsesje i czynności przymusowe
 • Problemy w rodzinie
 • Trudności w utworzeniu szczęśliwego związku
 • Trudności w relacjach
 • Załamania nerwowe po ciężkim i bolesnym przeżyciu/ Załamanie po utracie bliskiej osoby (np. śmierć, rozwód)
 • Niemożność odnalezienia partnera życiowego
 • Nieumiejętność nawiązywania bliskich relacji
 • Niemożność zajścia w ciążę bez wyraźnych przyczyn medycznych
 • Rozwiązywanie problemów partnerskich
 • Problemy dotyczące sfery seksualnej
 • Problemy egzystencjalne (na przykład starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnieniem)
 • Problemy dotyczące życia zawodowego (wypalenie zawodowe, nadmiar pracy, utrata pracy)
 • Ogólna nieumiejętność zrozumienia obecnych realiów i dostosowania się do nich
 • Stresy i problemy związane z pracą zawodową
 • Problemy związane z orientacją seksualną
 • Choroby psychosomatyczne (na przykład bóle głowy, nagłe uderzenia serca z towarzyszącym im lękiem, obniżona odporność, bóle mięśni, żołądka lub inne problemy gastryczne)
 • Psychozy (równolegle do leczenia prowadzonego przez psychiatrę)
 • Uzależnienia (alkohol, seks, zakupy, Internet, hazard)
 • każdy problem, który jest ważny dla pacjenta

Testy psychologiczne – diagnoza psychologiczna

Oferujemy możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki psychologicznej wraz z jej interpretacją, skierowanej zarówno do osób indywidualnych, jak i instytucji. Oferujemy m.in. badania osobowości, poziomu inteligencji oraz funkcjonowania poznawczego, tj. koncentracji uwagi, pamięci, zdolności uczenia się, etc. Przygotowujemy opinie psychologiczne w oparciu o metody diagnostyczne, które zawsze dobieramy indywidualnie kierując się specyfiką problemów i potrzebami naszych klientów.
W przeprowadzanych badaniach psychologicznych korzystamy między innymi z metod i narzędzi pozwalających na diagnozę psychologiczną:
 • osobowości (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 – MMPI®-2,, NEO FFI, inne)
 • inteligencji –procesów poznawczych (TMS-K - Test Matryc Ravena, WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera,, Skala Dojarzałości Columbia, Test)
 • umiejętności społecznych
 • inteligencji emocjonalnej
 • dysleksji
 • diagnozę neuropsychologiczną (testy organiczne, Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Bender)
 • diagnoza profilowa kandydatów do pracy (selekcja i rekrutacja)

Doradztwo personalne

W ramach tej usługi proponujemy:
 • rekrutację i selekcję na stanowiska kierownicze, specjalistyczne i asystenckie
 • rekrutację z pogłębionym procesem selekcji, z wykorzystaniem metodologii Assessment Centem i testów psychologicznych

Oferujemy możliwość przeprowadzenia testów osobowościowych, które w obiektywny sposób wskazują mocne i słabe strony kandydatów. Jest to analiza, która bada czynniki psychologiczne kandydata oraz diagnozuje jego naturalne predyspozycje w środowisku pracy. Metoda ta pozwala na dokładne poznanie profilu osobowościowego badanej osoby i podjęcie trafnej decyzji o zatrudnieniu Usługa ta funkcjonuje jako odrębna usługa ( przeprowadzamy zażyczenie klienta odpowiednią baterię testów psychologicznych) lub jako uzupełnienie przeprowadzanego przez nas procesu rekrutacji.

Zastosowanie testów:

 • chęć przebadania kandydatów w trakcie rekrutacji w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu,
 • chęć przebadania pracowników w celu umieszczenia ich na odpowiednich stanowiskach oraz określenia dla nich odpowiedniej ścieżki rozwoju.