CRP - Centrum Rozwoju Psychologicznego - psycholog i psychoterapeuta Wrocław
gabinet psychologiczny

Centrum Rozwoju Psychologicznego
Bulwar Ikara 29
54-130 Wrocław

Sylwia Mania: 512 337 713
Klaudia Rygiel: 798 300 018

facebook

Centrum Rozwoju Psychologicznego

Centrum Rozwoju Psychologicznego funkcjonuje we Wrocławiu od 2009 roku.
Jest to niepubliczny ośrodek specjalizujący się w psychoterapii osób dorosłych, diagnostyce, psychoedukacji oraz pomocy psychologicznej. Centrum oferuje również profesjonalne wsparcie procesów selekcji i rekrutacji (z użyciem testów psychologicznych) oraz szeroki wachlarz treningów i szkoleń.
Centrum Rozwoju Psychologicznego oferuje światowy standard w podejściu do psychoterapii. Staranny dobór kadry, wysoki poziom pracy, stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji oraz superwizja zespołu pod okiem szkoleniowców Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego daje gwarancję najwyższego standardu pracy psychoterapeutycznej.
W naszej pracy przyjmujemy założenia psychodynamiczne i relacyjne, uwzględniając teorie psychoanalityczne. Życie psychiczne widzimy jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie.

Zespół

mgr Sylwia Mania - psycholog, psychoterapeuta - ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja kliniczna oraz psychologia reklamy).
Obecnie przygotowuje się do certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z nieśmiałością i niską samooceną, mającymi trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z ludźmi oraz w szeroko rozumianej psychoedukacji. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałemu nadzorowi superwizorów.
Kierując pracą zespołów marketingowych firm o wysokiej pozycji rynkowej zdobyła wieloletnie doświadczenie managerskie poparte dyplomem specjalisty ds. marketingu i zarządzania. Obecnie zdobyte umiejętności oraz wiedzę wykorzystuje również w swojej pracy jako szkoleniowiec.


mgr Klaudia Rygiel - psycholog, psychoterapeuta, - ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja kliniczna i specjalizacja zarządzania).
Obecnie przygotowuje się do certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz grupowej osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Pracę psychoterapeutyczną poddaje stałemu nadzorowi superwizorów. Przeprowadza także diagnozę psychologiczną, opartą na testach psychologicznych. Posiada także wykształcenie managerskie poparte wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które wykorzystuje w projektach wspierających biznes (rekrutacja i selekcja w oparciu o testy psychologiczne, Assesment Center).

Jak pracujemy?

Cele terapii indywidualnej ustalmy wspólnie z klientem. Jej rozpoczęcie poprzedza zawarcie kontraktu psychologicznego, w ramach którego ustalamy wspólnie z partnerem cele terapeutyczne, czas trwania oraz częstotliwość spotkań. Psychoterapia indywidualna zwykle odbywa się z częstotliwością jednego do dwóch spotkań tygodniowo i trwa około 50 minut. Czas wizyty nie powinien ulec przedłużeniu z uwagi na komfort pacjentów oczekujących na umówione spotkanie. Ewentualne odwołanie wizyty prosimy zgłaszać w dniu poprzedzającym sesję.
Podczas umawiania się na terapię nie są potrzebne dane personalne. W naszej pracy obowiązuje ochrona danych osobowych związana z tajemnicą zawodową, która zapewnia Państwu całkowitą dyskrecję.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
Art. 14.
  1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób, 2) tak stanowią ustawy.
Pełna wersję ustawy znajdziesz tutaj: www.ptp.org.pl

Nasz gabinet