CRP - Centrum Rozwoju Psychologicznego - psycholog i psychoterapeuta Wrocław
gabinet psychologiczny

Centrum Rozwoju Psychologicznego
Bulwar Ikara 29
54-130 Wrocław

Sylwia Mania: 512 337 713

facebook

Centrum Rozwoju Psychologicznego

Centrum Rozwoju Psychologicznego funkcjonuje we Wrocławiu od 2009 roku.
Jest to niepubliczny ośrodek specjalizujący się w psychoterapii osób dorosłych, diagnostyce, psychoedukacji oraz pomocy psychologicznej. Centrum oferuje również profesjonalne wsparcie procesów selekcji i rekrutacji (z użyciem testów psychologicznych) oraz szeroki wachlarz treningów i szkoleń.
Centrum Rozwoju Psychologicznego oferuje światowy standard w podejściu do psychoterapii. Staranny dobór kadry, wysoki poziom pracy, stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji oraz superwizja zespołu pod okiem szkoleniowców Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego daje gwarancję najwyższego standardu pracy psychoterapeutycznej.
W naszej pracy przyjmujemy założenia psychodynamiczne i relacyjne, uwzględniając teorie psychoanalityczne. Życie psychiczne widzimy jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie.

Zespół

mgr Sylwia Mania-Kubera - psycholog kliniczny, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny.
Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Oddziału Zamiejscowego we Wrocławiu. Ukończyłam również czteroletnie szkolenie przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej - rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę w Centrum Rozwoju Psychologicznego we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 29, a od 2011 roku konsultuję psychologicznie i prowadzę psychoterapię psychodynamiczną dla pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z rożnego rodzaju nerwicami, lękami, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, nieśmiałością i niską samooceną, mającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji oraz w szeroko rozumianej psychoedukacji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach naukowcach, a pracę z pacjentami poddaję regularnej superewizji. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam również wieloletnie doświadczenie managerskie (poparte dyplomem specjalisty ds. zarządzania i marketingu uzyskanym na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu), które zdobyłam kierując pracą zespołów marketingowych biur projektowych o wysokiej pozycji rynkowej. Obecnie zdobyte umiejętności oraz wiedzę wykorzystuje również w swojej pracy, jako szkoleniowiec oraz manager ds. promocji w Stowarzyszeniu działającym na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.


Jak pracujemy?

Cele terapii indywidualnej ustalmy wspólnie z klientem. Jej rozpoczęcie poprzedza zawarcie kontraktu psychologicznego, w ramach którego ustalamy wspólnie z partnerem cele terapeutyczne, czas trwania oraz częstotliwość spotkań. Psychoterapia indywidualna zwykle odbywa się z częstotliwością jednego do dwóch spotkań tygodniowo i trwa około 50 minut. Czas wizyty nie powinien ulec przedłużeniu z uwagi na komfort pacjentów oczekujących na umówione spotkanie. Ewentualne odwołanie wizyty prosimy zgłaszać w dniu poprzedzającym sesję.
Podczas umawiania się na terapię nie są potrzebne dane personalne. W naszej pracy obowiązuje ochrona danych osobowych związana z tajemnicą zawodową, która zapewnia Państwu całkowitą dyskrecję.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
Art. 14.
  1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób, 2) tak stanowią ustawy.
Pełna wersję ustawy znajdziesz tutaj: www.ptp.org.pl

Nasz gabinet