CRP - Centrum Rozwoju Psychologicznego - psycholog i psychoterapeuta Wrocław
gabinet psychologiczny

Centrum Rozwoju Psychologicznego
Bulwar Ikara 29
54-130 Wrocław

Sylwia Mania: 512 337 713

facebook

Cennik

Nazwa usługi Opis usługi Cena usługi
Konsultacja psychologiczna Służy określeniu natury problemu i szukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy.
Często się zdarza, że przed podjęciem decyzji dotyczącej podjęcia leczenia  zarówno pacjent, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych konsultacji. Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one  celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.
120 zł / 50 min.
Psychoterapia indywidualna Jest to najpopularniejsza forma psychoterapii. Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie pacjent i psychoterapeuta. Sesje trwają 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu o ustalonej porze. Pacjent decyduje, o czym chce mówić w czasie psychoterapii, zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże ze spotkaniami. Inicjatywie o podjęciu psychoterapii niemal zawsze towarzyszy rodzaj bólu i to właśnie ono jest osią rozmowy.  Niekiedy jest to bardzo namacalne cierpienie, dobrze odczuwalne, objawowe i łatwe do nazwania, ale bywa też nieuchwytne, a jego przyczyna pozostaje ukryta. Psychoterapia daje nadzieję na ulgę właśnie w tego rodzaju przeżyciu. Praca polega na opracowaniu nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, na opracowaniu nowych definicji samego siebie, czasami w efekcie pojawiają się nowe rozwiązania. 100 zł / 50 min.
Psychoterapia grupowa. Psychoterapia grupowa to działania psychologiczne mające na celu zmianę i rozwój świadomości, w których czynnikiem terapeutycznym są zjawiska zachodzące w grupie. Mimo że podstawowym narzędziem pracy jest grupa, celem psychoterapii grupowej jest zawsze pomoc indywidualnemu pacjentów. Przed podjęciem terapii konieczna jest konsultacja psychologiczna. 50 zł / 90 min.
Diagnostyka psychologiczna. Testy psychologiczne. Przed rezerwacją terminu proszę o kontakt mailowy crp.klaudia.rygiel@gmail.com w celu ustalenia zakresu, terminu i czasu trwania badania.
Diagnoza neuropsychologiczna wraz z opinią. Badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Bender, MMSE,TEST DUM, Test Pamięci Figuralnej Ruffa, Test Połączeń CTT). Czas trwania 60 - 120 minut. Cena waha się w zależności od doboru testów: 150-250 pln
Badanie osobowości. Diagnoza pod kątem zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych (MMPI-2, NEO-FFI, NEO-PI-R, Test Apercepcji Tematycznej TAT, SCID-II). Czas trwania 90-120 minut Cena wraz z opinią 250 pln.
Badanie intelektu/ poziomu inteligencji: (WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci) 90-120 min. cena wraz z opinią 250 pln
DIAGNOZA PREFERENCJI ZAWODOWYCH Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Konsultacje zawodowe pomagają znaleźć odpowiedź na szereg pytań i profesjonalnie przygotowują do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. testy ok. 1,5 godz. + konsultacja: 1 godzina. Cena całości 400 pln